Hey, makasih ya udah berkunjung kesini

Sejarah Singkat Nabi Idris AS - Sejarah Nabi dan Rosul

Sejarah Singkat Nabi Idris AS - Sejarah Nabi dan Rosul
Nabi Idris as mempunyai kakek yang bernama Nabi Nuh, ia adalah orang yang mula-mula pandai menulis, membaca, menjahit, ilmu perbintangan dan merancak kuda. Beliau sangat berani memerangi orang-orang durhaka. Demikian kuat dan perkasanya, sehingga beliau dijuluki "Asadul Usad" yang artinya "Singa dari Segala Singa".

Nabi Idris as banyak mempelajari Shahifah-shahifah yang diturunkan kepada Adam dan Syits. Kepada Nabi Idris as sendiri Allah menurunkan 30 shahifah yang berisikan petunjuk-petunjuk. Kemudian setelah wafat Allah mengangkat Nabi Idris as ke langit ke enam.

Nabi Idris as ditugaskan oleh Allah SWT untuk menginsafkan anak dan cucu Qabil yang durhaka. Qabil adalah anak Adam yang tertua, lahir bersama saudara kembarnya perempuan yang bernama iqlima. Kemudian lahir pula Habil dengan saudara kembarnya perempuan yang bernama Labuda. Menurut hukum perkawinan pada waktu itu, laki-laki harus menikah dengan perempuan yang lahirnya tidak bersamaan (bukan saudara kembarannya). Karena itu seharusnya Qabil menikah dengan Labuda dan Habil menikah dengan Iqlima. Akan tetapi Qabil berkeinginan menikah dengan Iqlima karena Iqlima lebih cantik daripada Labuda.

Sementara itu setan yang membenci dan mendendam terhadap manusia serta telah memperolah ijin dari Allah SWT untuk memperdaya nak cucu Adam yang kurang tabah, maka setanpun mulai menghasut Qabil sehingga timbullah niat jahat Qabil untuk membunuh Habil. Dan inilah dosa pembunuhan pertama yang dilakukan manusia.
Itulah Sejarah Singkat Nabi Idris AS - Sejarah Nabi dan Rosul
Semoga bermanfaat !!!
 
Copyright Empat Permata All Rights Reserved
Powered by Blogger