Hey, makasih ya udah berkunjung kesini

Sejarah Singkat Nabi Adam AS - Nabi dan Rosul

Sejarah Singkat Nabi Adam AS - Nabi dan Rosul
Nabi Adam as adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dari segumpal tanah. Dibentuk sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya bentuk, kemudian ditiupkan roh kehidupan kedalamnya. Sebelumnya Tuhan telah menciptakan pula setan yang terbuat dari api yang sangat panas, begitu pula Allah telah menciptakan para Malaikat dari cahaya.

Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Setelah Adam pandai, Allah memanggil pada Malaikat dan setan serta menanyakan kepada mereka tentang nama-nama segala sesuatunya.

Para Malaikat menjawab : Maha Suci Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Tuhanlah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kemudian Allah menyuruh Adam untuk menerangkan nama-nama segala sesuatu yang telah diajarkan itu. Setelah Adam menyebutkannya dengan lancar, Allah pun berfirman : "Hai Malaikat! tidakkah Kukatakan sejak semula, bahwa Aku lebih mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan Aku lebih Mengetahui apa-apa yang kau tampakkan dan yang kau sembunyikan?"

Lalu Allah memerintahkan agar mereka bersujud kepada Nabi Adam, merekapun bersujud kecuali iblis yang enggan bersujud karena kesombongannya. Terhadap iblis yang ingkar itu Allah berfirman dalam QS. Al-Hijr ayat 32-35.

Sejak semula Adam tinggal di syurga tanpa adanya teman, kemudian Allah menciptakan pasangannnya yang diambil dari tulang rusuknya yaitu Hawa. Iblis yang terus berupaya menggoda Adam agar tidak tinggal lagi di syurga, menggunakan berbagai macam cara, diantaranya yaitu dengan membujuknya supaya memakan buah khuldi (buah kekal). Akhirnya Adampun terpedaya, kemudian ia meminta ampun kepada Allah SWT, dengan apa yang telah diperbuat selama di Syurga. Allahpun mengampuninya dan ia akhirnya tinggal di muka bumi ini.
Itulah Sejarah Singkat Nabi Adam AS - Nabi dan Rosul.
Semoga bermanfaat !!!!
 
Copyright Empat Permata All Rights Reserved
Powered by Blogger