Hey, makasih ya udah berkunjung kesini

Sejarah Singkat Nabi Shaleh As - Sejarah 25 Nabi Dan Rosul

Sejarah Singkat Nabi Shaleh As - Sejarah 25 Nabi Dan Rosul - Nabi Shaleh as ialah anak Ubaid bin Jubir bin Tsamud. Beliau ditugaskan kepada kaum Tsamud yang bertempat tinggal di buki-bukit, bekas negeri kediaman kaum Ad yang telah hancur binasa. Letaknya ialah antara Hijaz dan Syam sebelah Tenggara negeri Madyan. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud ini juga dilimpahi kemakmuran dan kesenangan namun sangat disayangkan mereka menyembah berhala.

Allah SWT memkasihkan keistimewaan (mu\\\'jizat) kepada Rosul-Nya sebagai bukti keRosulan. Nabi Shaleh memiliki mu\\\'jizat yaitu dapat mengeluarkan unta betina dari salah satu batu besar dengan izin Allah. NabiShaleh berpesan kepada kaumnya supaya unta itu dibiarkan makan dan minum dengan bebas tanpa adanya gangguan, dan air susunya boleh mereka minum. Namun kaum Tsamud melanggar larangan itu. Unta tersebut mereka sembelih, lalu mereka mendatangi Nabi Shaleh seraya berkata : \\\"Unta itu telah kami sembelih. Jika benar engkau utusan Allah, datangkanlah kepada kami siksa Allah yang sangat pedih!\".

Nabi Shaleh menjawab : \\\"Kalian boleh menyaksikan sendiri, siksaan Allah itu akan segera tiba!\".

Nabi Shaleh mengajak pengikut-pengikutnya yang kasihman dan berjumlah 120 orang untuk meninggalkan negeri mereka yang sebentar lagi akan terkena kutukan Allah. Sebelum pergi Nabi Shaleh berkata kepada kaumnya yang ingkar : \\\"Hai kaumku! Aku telah menyampaikan amanat Tuhan! Aku telah memkasih peringatan, namun ternyata kalian tidak menyukai orang yang memkasih peringatann!\\\".

\\\"Akhirnya mereka ditimpa gempa bumi dan merekapun mati di negerinya\\\".

Akhirnya Nabi Shaleh dan 120 pengikutnya pindah ke Hadral Maut. Menurut riwayat lain, mereka menetap di Makkah. .
Demikianlah ulasan mengenai Sejarah Singkat Nabi Shaleh As - Sejarah 25 Nabi Dan Rosul. Semoga bermanfaat.
 
Copyright Empat Permata All Rights Reserved
Powered by Blogger